foto_Plan_de_participación

1. Reunions de treball

 

Un dels objectius d'aquest Pla estratègic de turisme és fomentar la participació dels agents del sector turístic i d'altres sectors econòmics i socials en la planificació de les polítiques dirigides al turisme. Per això, s'han dut a terme reunions de treball, tant individuals com grupals, amb les entitats, persones i càrrecs que es detallen al quadre següent. A més, s'han fet panels d'experts per conèixer-ne l’opinió sobre el grau d'importància i/o impacte de certs aspectes en el futur del sector turístic a Mallorca.


Des de l'inici del projecte, a finals de desembre de 2019, s'han dut a terme un total de 7 sessions en grup i 10 d’individuals, en les quals s'han abordat els temes següents: connectivitat, saturació, estacionalitat, mercats, ciutat de Palma, model turístic, perfil del visitant, imatge de destinació, productes, atenció al visitant, governança, canals de promoció, ús de dades i intel•ligència turística, infraestructures i serveis, així com altres factors clau per a l'elaboració del Pla estratègic de turisme de Mallorca 2020-2023. A continuació, se sintetitza la informació principal sobre les sessions individuals i grupals.
 

SESSIONS GRUPALS

 
trama-home.png
LOGO-MALLORCA-blanco-sin-trama-azul.png
LOGO-MALLORCA-CROASÁN.png

PETM

2020-2023

Gráfico 1.jpg

SESSIONS INDIVIDUALS

Gráfico 2.jpg

En aquestes reunions s'ha fet palès un consens molt generalitzat en la necessitat de:

Gráfico 3.jpg

A continuació es recullen els punts clau més rellevants segons els temes tractats:

Gráfico_4_b.jpg
Gráfico 4.jpg
Gráfico_4_d.jpg
Gráfico_4_c.jpg
 

2. Panel d'experts

 

El Pla estratègic de turisme de Mallorca 2020-2023, a més de fixar un pla d'actuació participatiu i consensuat, també defineix un model de gestió de la destinació que reforça la col•laboració entre la Fundació Mallorca Turisme, el sector empresarial turístic i les seves organitzacions representatives.
Per tant, hi han participat experts coneixedors del sector, perquè la seva opinió ens permeti preveure les transformacions més importants que puguin produir-se en el sector del turisme en general i a Mallorca, en particular, en els propers anys.


Per aconseguir-ho, els experts en turisme han valorat un seguit d'ítems entre 1 (puntuació mínima) i 8 (màxima) segons el grau d'importància i/o impacte que han considerat que tenen les qüestions següents per al futur turístic de Mallorca.
Com es pot observar al quadre adjunt, les persones expertes en turisme han considerat que les qüestions amb més importància i/o impacte per al futur turístic de Mallorca són:

 

Gráfico 5.jpg
Gráfico 6.jpg

Al quadre següent es recullen, segons prioritat, altres aspectes que els experts han considerat d'interès per a la destinació Mallorca i que abans no s'han tingut en compte:

Gráfico 7.jpg

Finalment, de tots els ítems analitzats, les persones expertes han indicat, segons ordre de prioritat, quins són els ítems que consideren més importants.

Gráfico 8.jpg

Pla de

participació COMPLET aquí